Hướng dẫn share game trên ps4

” Tài khoản nào chứa game sẽ gọi là PSN 1″

B1, Chuẩn bị 2 tài khoản  PSN 1 và PSN 2

B2, Đăng nhập 2 tài khoản  và active lên Máy 1

B3 , Thoát (Sign out ) một tài khoản PSN 1  của Máy 1

B4, Nhập tài khoản PSN 1  vừa sign out của Máy 1 –> Nhập lên Máy 2

Kết  luận :

Máy 1 sẽ chỉ chơi trên tài khoản  PSN 2

Máy 2 chỉ chơi trên tài khoản  PSN 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*