Tag Archives: Hướng dẫn share game trên ps4

Hướng dẫn share game trên ps4

bf493rz

” Tài khoản nào chứa game sẽ gọi là PSN 1″ B1, Chuẩn bị 2 tài khoản  PSN 1 và PSN 2 B2, Đăng nhập 2 tài khoản  và active lên Máy 1 B3 , Thoát (Sign out ) một tài khoản PSN 1  của Máy 1 B4, Nhập tài khoản PSN 1  vừa sign out của Máy 1 –> ...

Read More »